Sunday 12 November 2017

SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/4/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI AHAD, 20 NOVEMBER 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 23 (A202)

Nyatakan kesemua lokasi pembinaan menara telekomunikasi baru yang diluluskan oleh MP JBT pada tahun 2015 sehingga kini.

JAWAPAN YB DATUK HAJJ ABO. LATIFF BIN BANDI

Sepanjang tempoh 2015 - 2016, terdapat sebanyak 39 buah menara pemancar telekomunikasi yang telah diluluskan dalam kawasan Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah (MPJBT). Kawasan-kawasan yang terlibat dengan pembinaan menara antaranya di Taman Bukit lndah, Kampung Tebing Runtuh, Taman Mutiara Rini, Taman Perling, Tanjung Kupang, Leisure Farm Resort, Taman Timur, Nusa Cemerlang Industrial Park, Kota Iskandar, SiLC, Taman Sri Pulai, Taman Harmoni 1, Taman Damai Jaya, Tar:nan Sutera Utama, Nusa Sentral, Taman Universiti, Taman lmpian Emas Laman Setia dan Taman Nusa Sentral.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Ina (SoaLan LISAN NOV 2016)
31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/4/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI AHAD, 20 NOVEMBER 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 24 (A203)

Apakah tindakan yang telah diambil kepada pemaju pembinaan hartanah yang merosakkan jalan awam?

JAWAPAN YB DATUK HAJI ABO. LATIFF BIN BANDI

Pemaju yang merosakkan jalan awam akan dikenakan kompaun di bawah Akta Jalan, Parit Dan Bangunan, Akta 133. Pemaju juga dikehendaki membaiki semula kerosakan jalan berkenaan. Sekiranya gagal, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) boleh membaikinya dengan kos dituntut daripada pemaju.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Ina (Soalan Lisan NOV) 2016
32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/4/3 DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI RABU, 23 NOVEMBER 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 23 (A201)

Nyatakan keadaan terkini untuk PPR Sungai Melana, seperti kadar kependudukan,
keadaan infrastruktur keselamatan, kelulusan CFO.

JAWAPAN YB DATUK HAJI ABO. LATIFF BIN SANDI

Adalah dimaklumkan kepada Yang Berhormat Dato', PPR Sungai Melana Fasa 1- plot 2 dibina oleh Kementerian Kesejahteraan Bondar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) melalui Jabatan Perumahan Negara (JPN) dan telah mendapat Perakuan Siap Kerja (CPC) pada 30hb November 2014 dan Sijil Penyiapan Dan Pematuhan (CCC) pada 13hb November 2014

PPR ini telah diserahkan kepada SUK Bahagian Perumahan untuk urusan pengisian pada 04 Februari 2015. Pentadbiran ini beranggapan, PPR ini dalam keadaan selamat untuk diduduki memandangkan CPC dan CCC telah pun dikeluarkan dan tempoh baiki kecacatan masih lagi berkuat kuasa sehingga 28 Mac 2017.

Sebanyak 340 unit telah pun dibuat pengisian di blok 5, manakala blok 6 terdapat cadangan dari Jabatan Perumahan Negara (JPN) untuk dijadikan Rumah Transit
Belia dan untuk blok 7, SUK Bahagian Perumahan dalam proses kemasukan.

PPR Sungai Melana (Fasa 1-Piot 2)

Jumlah Blok : 3 Blok (12 tingkat)
Jumlah Unit :   1170 unit
Unit Tipikal: 1156 unit
Unit Oku : 14 Unit
Unit Kedai: 33 Unit (11 unit di setiap blok)
Kemudahan Awam : Pejabat, Tadika, Dewan Serbaguna & Ruang Terbuka

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Ina (SoaLan Lisan NOV 2016)
36
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/4/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI RABU, 23 NOVEMBER 2016

PPR Sungai Melena (Fasa 2-Piot 1 )

Jumlah Blok : 4 blok (12 tingkat)
Jumlah Unit : 1450unit
Tarikh Milik Tapak : 1hb April 2015
Tarikh Siap : 30hb September 2018
Status : Masih belum diserahkan kepada SUK Sahagian Perumahan

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Ina (Soalan Lisan NOV) 2016)
37

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/4/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI RABU, 23 NOVEMBER 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 24 (A204)

Nyatakan kepakaran pengendalian dan pemantauan loji kumbahan najis dalam
kawasan MBJB.

JAWAPAN YB DATUK HAJI ABO. LATIFF BIN BANDI

Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) telah mempunyai pengalaman selama 29 tahun mengurus dan menyelenggarakan loji kumbahan di dalam kawasan pentadbirannya. Majlis Bandaraya Johor Bahru berupaya menyelenggarakan lojiloji rawatan jenis mekanikal dan juga konvensional. Selain daripada itu juga, MBJB mempunyai keupayaan menyelenggarakan paip-paip pembetungan dan stesen pam yang merupakan sebahagian dari keseluruhan sistem pembetungan moden sekarang.

UNIT DEWAN 38
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
114 (Soafan Lisan NOV 2016}
38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/4/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARIISNIN, 21 NOVEMBER 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 36 (A200)

Nyatakan kesemua pemberian tanah untuk tujuan pembinaan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina yang Baru dan Sekolah Rendah Kebangsaan Jenis Tamil yang Baru dalam Negeri Johor dari 2010 sehingga kini?

JAWAPAN YAB MENTERI BESAR

Dari tahun 2010 hingga 2016 terdapat 2 tapak tanah yang diluluskan pemberimilikan untuk Sekolah Rendah Kebangsaan Jenis Tamil dan 2 tapak bagi Sekolah Kebangsaan Jenis Cina. Manakala terdapat satu permohonan yang diluluskan untuk perizaban di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara 1965.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
Ina (Soalan lisan NOV 2016}
47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KETIGA (BAJET 2017)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 17 HINGGA 27 NOVEMBER 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 8152

Senaraikan 20 syarikat yang telah membuat pelaburan paling bernilai dalam kawasan IRDA bersama butir-butir seperti nilai pelaburan, asal syarikat berkenaan.

JAWAPAN

Dua puluh (20) buah syarikat yang telah membuat pelaburan paling bernilai dalam kawasan Iskandar Malaysia adalah seperti berikut:

BIL SYARIKAT PROJEK
l. Country Garden Pacific View Sdn. Bhd. FORST CITY
2. UEM Sunrise Sdn. Bhd. Gerbang Nusajayo,Nusa ldaman,Nusa Bayu, Kota Iskandar,Nusajaya Tech- Park
3. Sunway Group Medini Kg. Pendas , Gelang Patah.
4. Greenland Berhad Greenland Tebrau di Perm as Jaya,Jade Place di Danga Bay
5. MMC Berhad Logistik, industri, tenaga dan pelabuhan
6. Guangzhou R&F Properties R&F Princess Cove di Tanjung Puteri.
7. Ecoworld Berhad Eco Botonis di Nusajaya,Eco Tropics di Pasir Gudang,Eco Bussiness Park 1 di Tebrau,Eco Bussiness Park II dan Ill
8. Country Garden Berhad Danga Bay
9. SP Setia Group Setia lndah,Bukit lndah,Setia Tropika,Setia Bussiness ParkSetia Cascadia

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
arijf(SoaLan Bertufis 17-27 NOV 20J6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KETIGA (BAJET 2017)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 17 HINGGA 27 NOVEMBER 2016

BIL. SYARIKAT PROJEK
10. UMLand Berhad Suasana Iskandar Malaysia,
UM City Medini Lakeside
Johor Halal Park di Pasir Gudang, SeriAustin
Bandar Seri Alam The Waves @ PuteriHarbour dan Viridea Lakeside,Medini.

11.Southkey Megamall Sdn. BhdCorp Berhad Mid Valley Southkey di Jalan Bakar Batu, Permas.

12. Nisshin Steel & Acerinox Bahru Stainless Steel Berhad, Tanjung Langsat, Pasir Gudang.

13. Theme Attraction Resort & Hotel Legoland Hotel & Theme Attraction,
Jen Hotel
Sanrio Town Hello Kitty dan Thomas Town (Family Theme Park)

14. Lotte Group Lotte Chemical Corporation
Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd. PasirGudang.

15. Mah Sing Properties Mah Sing 1-Park
Austin Perdana
Sierra Perdana, Pasir Gudang
Sri Pulai Perdana 1
Sri Pulai Perdana 2
Tropika lstimewa SB ( Meridin @ Medini )

16. KP J Berhad Johor Specialist Hospital,
Puteri Specialist Hospital,
Pasir Gudang Specialist Hospital,
Bondar Dato Onn Specialist Hospital.

17. BLUE Projek Pusat Data BLUE di Sedenak

18. Pantai Holdings Berhad Gleneagle Hospital, Medini

19. Hershey Co Kilang Hershey Chocolate di Senai
Airport City

20. Pinewood Malaysia Studio Pinewood Iskandar Malaysia Studio
(PIMS) di Medini

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ariff(Soalan bertulis 17- 27 NOV 2016
----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
SUKJ.(DN).BJL: 311/02/2-1/13/4/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULJS BAGI MESYUARAT KETIGA (BAJET 2017)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 17 HINGGA 27 NOVEMBER 2016

YB ENCIK CHEO VEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B153

Senaraikan kesemua nama kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan setinggan, bersama bilangan isi keluarga dalam daerah Johor Bahru, sehingga kini.

JAWAPAN

Mengikut bancian yang dibuat, terdapat 21 lokasi penempatan setinggan bagi keseluruhan daerah Johor Bahru yang masih dalam proses penyelesaian. Jumlah ini meliputi 2,423 unit setinggan yang masih belum selesai.

Perkampungan setinggan yang termasuk di dalam data yang dimaksudkan adalah
sebagaimana Lampiran B153.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOH
ariff(Soalan Bertulis 17- 27 NOV 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lokasi Mukim PBT Bil Unit KATEGORI TANAH RIZAB UTAMA STATUS PENYELESAIAN JUMLAH PENYELESAIAN BAKI SETINGGAN BElUM SElESAI
Hospital Permai Tebrau MBJB 989 TANAH KERAJAAN Tanah KPTG-Kesihatan (RIZAB HOSPITAL PERMAI) DALAM PROSES  PENYELESAIAN 356 633
Lorang Masjid Kempas Tebrau MBJB 30 TANAH KERAJAAN Rizab Parit DALAM PROSESPENYELESAIAN 0 30
Kg Lorang Permatang Lima, Kempas Tebrau MBJB 45 TANAH KERAJAAN Rizab Parit DALAM PROSES PENYELESAIAN 0 45
Kg Lorang Aman, Kempas Tebrau MBJB 47 TANAH KERAJAAN Rizab Parit DALAM PROSES PENYELESAIAN 0 47
Kg lembah Murni, Kempas Tebrau MBJB 28 TANAH KERAJAAN Rizab Parit DALAM PROSES PENYELESAIAN 0 28
Kg Plentong Baru Plentong MBJB 137 TANAH BERMILIK/SWASTA Tanah Tebrau Teguh DALAM PROSES   PENYELESAIAN 137 0
Kg Jasa Plentong MBJB 50 TANAH BERMILIK/SWASTA Tanah Tebrau Teguh DALAM PROSES PENYELESAIAN 50 0
Kg Senibong Plentong MBJB 84 TANAH BERMILIKI/SWASTA Tanah Tebrau Teguh DALAM PROSES PENYELESAIAN 84 0
Kg Saujana Baru Plentong MBJB 82 TANAH KERAJAAN & TANAH BERMILIK/SWASTA Rizab Sungai/Tanah Tebrau Teguh DALAM PROSES PENYELESAIAN 82 0
Kg Plentong Tengah Plentong MBJB 99 TANAH BERMILIK/SWASTA Tanah Tebrau Teguh /firwas Sdn Bhd DALAM PROSES PENYELESAIAN 99 0
Kg Baru Rumah 10 Plentong MBJB 127 TANAH BERMILIK/SWASTA Tanah Tebrau Teguh DALAM PROSES PENYELESAIAN 127 0
Kg Baru Pandan (Projek Penswastaan UPEN - semak) Tebrau MBJB 78 TANAH KERAJAAN & TANAH BERMILIK/SWASTA DALAM PROSES PENYELESAIAN 78 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAMPIRAN 8153


Kg Laut Bt 10 Tebrau MPJBT 156 TANAH KERAJAAN & TANAH BERMILIK/SWASTA Rizab Jalan/sungai/tanah bermilik DALAM PROSES PENYELESAIAN 136 20
Kg Skudai Kiri
Bandar MBJB 675 TANAH KERAJAAN Rizab Sungai DALAM PROSES PENYELESAIAN 0 675
K;pl g Jalan Tahana Bandar MBJB 47 PENSWASTAAN UPEN PTB 19067(Penswastaan UPEN10/99)Rezab Pelupusan Sampah MBJB DALAM PROSES PENYELESAIAN 26 21
Kg Sg Temon PULAI MPJBT 56 TANAH BERMILIK/SWASTA (HSD 454096)PTD 71924 DALAM PROSES PENYELESAIAN 0 56
Kg Sg Perling PULAI MPJBT 182 TANAH BERMILIK/SWASTA (HSD 454096)PTD 71924 DALAM PROSES PENYELESAIAN 0 182
Kg Sg Perling Baru PULAI MPJBT 78 TANAH BERMILIK/SWASTA (HSD 454096)PTD 71924 DALAM PROSES PENYELESAIAN 0 78
Kg Tuah Jaya PULAI MPJBT 153 TANAH BERMILIK/SWASTA (HSD 454096)PTD 71924 DALAM PROSES PENYELESAIAN 0 153
Kg Bakar Batu-Pulai PULAI MPJBT 96 TANAH BERMILIK/SWASTA (HSD 454096)PTD 71924 PROSES PENYELESAIAN 70 26
Kg Usaha Jaya BANDAR MBJB 444 Tanah KPTG-Kementerian Kesihatam(Rizab Kusta) PROSES PENYELESAIAN 15 429
JUMLAH 1260 2423
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KETIGA (BAJET 2017)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 17 HINGGA 27 NOVEMBER 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B154

Senaraikan semua penukaran hak milik pengusaha hotel dalam negeri Johor dari tahun 2013 sehingga kini.

JAWAPAN

Adalah dimaklumkan bahawa lesen perniagaan di bawah Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian tidak boleh dipindah milik.

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ariff (Soalan bertufis 11 · 27 NOV 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/3 DEWAN NEGERI JOHOR
SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KETIGA (BAJET 2017)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 17 HINGGA 27 NOVEMBER 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B155

Senaraikan bilangan pelancong luor negora yang melawat ke negeri Johor mengikut neg ora asalnya untuk tempoh to hun 2013 sehingga kini?

JAWAPAN

Untuk makluman Yang Berhormat ADUN Kawasan Pengkalan Rinting, pasaran negara-negara ASEAN dan Asia adalah merupakan pasaran utama kepada industri pelancongan negeri Johor ketika ini. Singapura merupakan penyumbang terbesor diikuti Indonesia, China, Fil ipino, India dan Jepun. Melalui FGD Pelon Pembangunan Strategik Pemasaran Pelancongan Negeri Johor yang telah diadakan pada 11Januari 2016, Kerajaan negeri telah mengenal pasti pasaran baru yang boleh menyumbang kepada industri pelancongan negeri Johor iaitu negora timur tengah dan Eropah.

Berikut adalah jumlah pelawat antorabangsa mengikut 1 1 negara utama yang masuk melalui pintu-pintu masuk negeri Johor bagi tahun 2013 sehingga kini yang diperoleh doripada Jabatan lmigresen Negeri Johor :-

Bil Negara TAHUN
2013 2014 2014 Jan-SEP 2016

1 Singapura 17,410,279 16922023 12096066 8809490
2 Indonesia 2,166,665 1260174 1339065 927945
3 China 1,158,046 628087 797862 682962
4 Filipina 573,943 422201 458468 235807
5 India 448,118 299446 221037 167951
6 Jepun 316,100 218343 192787 101328
7 Korea Selatan 216,191 161385 149202 89003
8 Thailand 171,093 108739 154977 59214
9 United Kinqdom 149,441 114696 91427 39855
10 Australia 126,500 100634 84836 55052
11 Brunei 22,134 11444 8980 4513
12 Lain-Lain Negara 1,183,897 731576 745268 480285


Sumber : Jabatan lmigresen Negeri Johor


UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
anff (Soalan Bertufrs 17- 27 NOV 2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KETIGA {BAJET 2017)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 17 HINGGA 27 NOVEMBER 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN B156

Senaraikan jumlah bilangan peluang pekerjaan mengikut kelayakan pendidikan dan sektor untuk jangka masa terkini.

JAWAPAN

Senarai peluang pekerjaan yang ditawarkan di negeri Johor mengikut pecahan kelayakan pendidikan bagi tahun 2016 adalah seperti berikut:

TAHAP AKADEMIK BIL. KEKOSONGAN
IJAZAH KEDOKTORAN 30
IJAZAH SARJANA 2
IJAZAH PERT AMA 210
DIPLOMA 631
MATRIKULASI 0
STPM 259
SIJIL KEMAHIRAN 1312
SPM 17388
PMR 23212
UPSR 0
JUMLAH 43,044

(Sumber: Jabatan Tenaga Kerja Negen Johor)

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
ariff(Soalan BertuliS 17 - 27 NOV) 2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/02/2-1/13/4/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN BERTULIS BAGI MESYUARAT KETIGA (BAJET 2017)
BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KEEMPAT DEWAN NEGERI JOHOR YANG KE-13
MULAI PADA 17 HINGGA 27 NOVEMBER 2016

Manakala, peluang pekerjaan yang ditaworkan mengikut pecahan sektor pula adalah seperti berikut:

JENIS INDUSTRI Bilangan

Pertanian,perhutanan dan perikanan 2048

Perlombongan dan Pengkuarian 2048

Pembuatan 29948

Bekalan Elektrik,gas wap dan pendingin udara 33

Bekalan air;pembentungan,pengurusan sisa dan aktiviti pemulihan 23

Pembinaan 8945

Perdagangan borong & runcit, pembaikan kenderaan bermotor & motosikal 128

Pengangkutan & Penyimpanan 242

Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman 196

Maklumat & komunikasi 50

Aktiviti kewangan dan insurans/takaful 688

Aktiviti hartanah 1

Aktiviti profesional,saintifik dan teknikal 59

Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan 231

Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti keselamatan sosial wajib 21

Pendidikan 6

Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial 50

Kesenian, hiburan dan rekreasi 39

Aktiviti perkhidmatan lain 321

Aktiviti isi rumah sebagai majikan; Aktiviti mengeluarkan 0
barangan & perkhidmatan yang tidak dapat dibezakan oleh
isi rumah untuk kegunaan sendiri

Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah 15

JUMLAH 43044

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
a riff (Soalan bertulis 17 - 27 NOV 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------
SUKJ.(DN).BIL: 311/1/2/13/4/3
DEWAN NEGERI JOHOR

SOALAN-SOALAN LISAN
DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
PADA HARI AHAD, 27 NOVEMBER 2016

YB ENCIK CHEO YEE HOW (PENGKALAN RINTING)
SOALAN 28 (A 199)

Semenjak penubuhan IRDA pada tahun 2006 sehingga kini, senaraikan kesemua pelabur asing yang tarik diri dari kawasan IRDA, bersama nilai pelaburan yang terlibat?

JAWAPAN YAB MENTERI BESAR

Berdasarkan kepada sumber - sumber maklumat seperti berita dan laporan yang diperolehi oleh pihak IRDA antara pelabur asing yang telah menarik diri adalah seperti berikut:

• Asian Trade Centre- China Mall
• Pegasus International College
• Stelis Bio-Pharma, Bioexcell
• Metabolic Explorer, Bioexcell

UNIT DEWAN
PEJABAT JURUTULIS DEWAN NEGERI JOHOR
IM (SoaLan lisan NOV 2016}
31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment